DJI-ku­vauskopte­rien uudet EU-lentosäädök­set

Uudet kopterisäädökset ovat pitkällisen valmistelun tulos ja niistä vastaa yhteiseu­roop­palais­es­ti Euroopan lento­tur­val­lisu­usvi­ras­to EASA. Yhtenäisten säädösten myötä taataan parempi lentoturvallisuus ja yhteiset menettelytavat.

Kuvauskoptereiden uusien EU-säädösten siirtymäaika on 31.12.2020 – 31.12.2022. Tällä aikavälillä tai aiemmin ostetut laitteet, joilla ei vielä ole yhteiseu­roop­palaista CE-merkintää, lukeutuvat niin sanottuun avoimeen luokkaan. Se on jaettu kolmeen alaluokkaan (A1, A2 ja A3) kopterin painon ja käyttötarkoituksen mukaan.

Riippumatta siitä käyttääkö kopteria harraste- tai ammattikäytössä, käyttäjän tulee rekisteröityä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palvelussa. Kopteritoiminnan vakuuttaminen ei ole pakollista, mutta on suositeltavaa. Kopter­ilu­ok­i­tuk­ses­ta riippumatta kopterien uusi en­im­mäislen­toko­rkeus on 120 metriä. Lisäksi lennättäjän tulee huomioida poikkeusalueiden, kuten lentokenttien ja puolustusvoimien alueiden, erikoisrajoitukset.

DJI-kuvauskopterien valikoima on kattava ja sisältää runsaasti vaihtoehtoja sekä harraste- että ammattikäyttöön. Kuvauskopteria valitessa on syytä tutustua eri luokituksiin sekä helmikuun alusta vaadittavaan rekisteröitymiseen ja mahdollisiin kokeiden suorittamisiin. Kokeella varmistetaan, että lennättäjä ymmärtää kopterin lennättämiseen ja käyttöön liittyvät säännöt, lait, riskit ja muut tekijät.

Alla mainitut yksinkertaistetut säännöt koskevat vain avointa luokkaa ja ovat yleisohjeita turvalliseen lennättämiseen. Myös muunlainen lennättäminen on mahdollista, mutta se edellyttää yleensä tulkinnanvaraisia varotoimia ja/tai erityisiä toimintalupia. Tarkempiin lennät­tämis­sään­töi­hin kannattaa tutustua Traficomin palvelussa osoitteessa www.droneinfo.fi.

Siirtymäajan jälkeen 1.1.2023 alkaen säännökset muuttuvat. Vuonna 2023 voimaan tulevien uusien CE-merkintöjen yksityiskohtia määritellään yhä. DJI tekee aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa päättääkseen, mitkä DJI-kopterit saavat uudet CE-merkinnät.

A1

Siirtymäaikana kevyimpään A1-luokkaan kuuluvat enimmillään 499 grammaa painavat kuvauskopterit. Tähän luokkaan kuuluvat kevyeen harrastekäyttöön tarkoitetut kopterimallit DJI Mini 2, DJI Mavic Mini, DJI Mavic Air ja DJI Spark. Nämä kopterit eivät edellytä siirtymäaikana Traficomin teoriakokeen suorittamista, vaan pelkkä rekisteröinti riittää. Näillä koptereilla saa lentää yksittäisten ihmisten yli, mutta väkijoukkojen yläpuolella tai niiden yli lennättäminen on kiellettyä.

A2

A2-luokkaan kuuluvat keskiraskaat kopterit, joiden paino on 500 – 2000 grammaa. Tähän ryhmään kuuluvat DJI Mavic Pro-, DJI Mavic 2-, DJI Mavic Air 2- ja DJI Phantom -kopterimallistot. Nämä kopterit edellyttävät rekisteröinnin ja Traficomin verkkokokeen suorittamisen. Näiden kopterien lennätys on sallittu vähintään 150 metrin etäisyydellä ihmisistä ja asutuksesta. Verkkokokeen lisäksi vaaditaan valvottu lisäteoriakoe lennätykseen tiheästi asutuilla alueilla sekä vähintään 50 metrin etäisyydellä ihmisistä.

A3

Painavimpaan A3-luokkaan lukeutuvat 2 – 25 kilogramman painoiset DJI Inspire- ja DJI Matrice -sarjan kopterit. Näiden lennättämiseen tarvitaan rekisteröinti ja Traficomin teoriakokeen suorittaminen. Kopteria tulee lennättää vähintään 150 metrin päässä ihmisistä ja asutuksesta.

DJI FlySafe

DJI auttaa lennättämään koptereita turvallisesti ja vastuullisesti. DJI FlySafe -sivulla on uusimpia vinkkejä, sääntelylinkkejä ja opetusvideoita. Siellä voi myös oppia DJI GEO -järjestelmästä, sen lentora­joi­tusvyöhykkeistä ja luk­i­tuk­sen­pois­to­jär­jestelmästä. Vaikka pyrimme kaikin tavoin tarjoamaan kattavaa tietoa, tämä sivu ei korvaa lentäjän hyvää arvostelukykyä. DJI-lentäjä on yksin vastuussa siitä, että lennot suoritetaan turvallisesti ja kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.